Смяна на предпазител в апартамент или къща в София

Предпазителите, познати още като прекъсвачи, представляват малки и умни устройства, и именно прекъсването на тока, при достигане на опасно високи ампери, е основната им функция. Без наличието на предпазителите и тяхната функция за преустановяване на високата мощност съществува сериозен риск от повреди, изгаряния, стопявания и дори възпламеняване на частите от ел таблото и уредите свързани към него. Токовите прекъсвачи преобразуват и контролират границите на утечките на тока, така че зарядът в тях, да не надвишава допустимите амперни параметри.

Смяна на предпазител

Не се колебайте – разгледайте нашата ценова листа и открийте най-добрата оферта за вас.

Какви видове електрически прекъсвачи съществуват?

Електрическите предпазителите се делят на два основни вида:

  • Със стопяем проводник (стопилка);
  • Автоматични.

Разликата в двата вида се определя според начина им на работа по прекъсване на веригата. Първите са с еднократна употреба – след възникване на повреда, стопилката изгаря и трябва да се подменят с нови. Докато принципът при автоматичните предпазители е друг. Много по-съвременен и удобен. Те могат да се ползват повторно и многократно, дори след възникване на повреда в ел веригата. Те се включват, когато е нужно, за да прекъснат високото напрежение в токовия кръг, към който принадлежат, и след отстраняване на повредата (аварията), могат отново да влязат в употреба, без това да налага да бъдат подменени с нови.

Кога да потърсите електротехник от 151.bg?

При възникване на проблем или авария в токовото захранване, като късо съединение или претоварване във веригата, би следвало предпазителите да се включат и да преустановят захранването. Нужно е отново да ги включите и да наблюдавате за смущения като наличие на дим, миризма на изгоряло, поява на искри, претопляне и т.н. Ако захранването не се поднови с предишния си нормален ход – е нужно да потърсите електротехник от 151.bg. Един от нашите специалисти ще Ви посети, за да провери от къде точно идва проблема и да го отстрани. Важно е да не предприемате самоинициативи и да не се опитвате сами да поправите прекъсвачите, защото в тази дейност има сериозен риск от опасност за живота Ви.

Често задавани въпроси

Признаците, че по предпазител има установени проблеми са лесно забележими. Това са лоша миризма на изгоряло, излизане на пушек или искри от предпазителя, зачервяване или изгаряне на предпазителите или силно нагорещен капак на предпазител. Екипи на 151® има в почти всички областни центрове на страната, а именно: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Перник и Благоевград.

Задължително е опитен електротехник да извърши тази процедура. Подмяната на новите части става само по определена и предварително изготвена схема за свързване, без право да се променят предвидените стойности и параметри от него.

Подмяната включва демонтаж, при необходимост разкъртване, почистване,  монтаж и свързване на новите препазители към съществуващата ЕЛ инсталация. Важно е да се отбележи, че ЕДНО от НАЙ-ВАЖНИТЕ неща е правилното предвиждане на новите консумации и изчистление на необходимите материали. Подмяна на предпазители и мостове, монтиране на релета, контактори, модулни електромери и ДТЗ.

4.6/5 - (841 votes)