Дейността по откриване на късо съединение в София и района е трудна задача

Когато ни търсите за откриване на късо съединение, имайте предвид няколко неща. На първо място, самото наличие на късо съединение се среща рядко при току-що изградена ел. инсталация. В съвремието ни проектирането е по-прецизно заради технологичната обезпеченост. Материалите, с които се работи, са подходящи за консумацията на ток на едно съвременно домакинство. Преди време е имало ограничен брой ел. уреди, но сега не е така.

На второ място, причините за евентуално късо съединение най-често се дължат на небрежност. Понякога се случва някои монтажник да нарани изолацията на проводника без да иска. Тоест, поради своето внимание да предизвика известни неудобства, които могат лесно да се отстранят.

На трето място, в повечето случай на откриване на късо съединение установяваме, че причината за него е… Ваша.

Откриване на късо съединение

Не се колебайте – разгледайте нашата ценова листа и открийте най-добрата оферта за вас.

Има ли други хора, които са си играли на майстори?

Какво имаме предвид. Ако пробивате стените за да закачите картини или за монтажни отвори за мебели, можете да улучите някой кабел. Обикновено електротехниците си знаят кой кабел къде се намира и са внимателни. Но на една домакиня или пораснало дете това няма как да им се обясни. В резултат на което се стига до късо съединение.

Но не бива да изпитвате притеснения. Откриване на късо съединение е трудна за Вас, но лесна за електротехниците на 151®. Нашите притеснения по-скоро са свързани с изправността на инсталациите. Ако функционират правилно и са инсталирани по правилния начин, до късо съединение рядко се стига. Ако обаче е работено през пръсти, нещата стоят по различен начин.

Освен това в преобладаващата част от ел.таблата имат дефектноткова защита, автоматични предпазители и др. Това осигурява допълнителна защита за дома, търговския обект, административните сгради и т.н. Шансовете да се простите с някой електроуред са сведени до минимум.

Когато говорим за късо съединение, всъщност говорим за амортизирали инсталации

Самата амортизация може да е резултат от различни неща. Времето е безжалостно и няма да пропусне и електрическата система. Колкото повече време е минало от инсталирането ѝ, толкова по-големи и опасни могат да са последиците. Изолацията постепенно се нарушава и не работи по предназначение.

Друг вариант е претоварването на проводниците. Трети – моралното остаряване на клемите, муфите и други съединителни елементи.

С какво си служим при откриване на късо съединение в София

Подобно и на наши колеги, ние си служим със съвременни уреди и техника, с които съкращаваме времето на работа. Най-доброто решение да потърсите нашата помощ, без да приемате нищо на своя глава.

Докато дойдем, Вие можете да изключите захранването и да изчакате. Не предприемайте нищо.

Често задавани въпроси

Късо съединение може да се причини от механична повреда, при удар, на някой от кабелите на изолацията на проводника. Друга причина е амортизацията на изолацията поради дългата експлоатация. Прегаряне в следствие на претоварване на проводниците или амортизация на остарели съединителни елементи- муфи, клеми и т.н.

Ние имаме опит с тези неприятности. Идваме на място, измерваме изправността на инсталацията и на електро уредите и предприемаме съответните мерки, според това къде точно е проблема. Не подценявайте тази ситуация, защото може да е опасна за Вас и за уредите Ви.

В нашият сайт има подробно описана ценова листа с асортимента от предлагани услуги и съответно цената за тях. Сравнимо с останалите колеги професионалисти, ние работим на изгодни и ниски цени. Разгледайте цените ни и при интерес се свържете с нас.

4.8/5 - (1121 votes)