Технически паспорт на сгради Пловдив

Техническият паспорт включва всички техническите характеристики на една сграда, инструкциите й за експлоатация, състоялите се ремонтни дейности и всички строителни и монтажни работи, след въвеждането й в експлоатация. По план на „Националната стратегия по енергийна ефективност” всички строежи на територията на България трябва да притежават такива паспорти. За направата им са нужни документи и сертификати от собствениците плюс обследвания от специалисти, които да докажат какво е текущото състояние на сградата и какво е нужно да се извърши по нея, ако състоянието й не отговаря на критериите за безопасна експлоатация.

Технически паспорт Пловдив

Какво представлява Техническият паспорт на сграда?

Техническият паспорт е сбор от цялата лична документация на всеки отделен собственик живеещ и ползващ строеж, както и пълната документация за историята на този строеж от първият ден от въвеждането му като завършен и годен. Паспорта съдържа описание на всички минали строителни ремонти и монтажни дейности, които са извършвани по сградата, дали са се състояли обследвания (и какви) по нейните части и дали и какви мерки са били взети за обслужването, поправката и ремонта им. Целта на създаването на тези паспорти е да даде реален поглед над това, какво е текущото състояние на сградата, дали е нужно да се вземат мерки за укрепването й и какви точно да бъдат те. Сградите в повечето Европейски държави отдавна имат такива паспорти, а вече дойде ред и на България да се включи в това число, като част от мерките зададени от ЕС, за да бъде държавата ни пълноправен негов член.

Кои сгради трябва да имат такъв паспорт по закон?

Технически паспорт се издава както на новостроящи се сгради (от първа до пета категория), така и на вече построени сгради (от първа до пета категория). Освен изброените, до 2022г. с такъв паспорт трябва да се снабдят всички търговски обекти (магазини, заведения, салони за красота, лекарски и стоматологични кабинети, детски градини, офиси, кантори и т.н.), всички индустриални обекти (цехове, сервизи, работилници, складове и т.н.), линейни обекти (външни ВиК връзки, външни ел. кабели, трафопостове, топлопроводи и т.н.)

Фирма 151® извършва всички нужни обследвания за изготвяне на Технически паспорт на всички видове сгради. Цените се определят според кв.м. на обекта. Свържете се с нас за повече подробности. След обследванията изготвяме законно представителен доклад, който служи за представяне пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от където се издават тези паспорти.

Често задавани въпроси

Предстоящата паспортизация на сградата, в която живеете може да премине много по-лесно с помощта на специалистите от 151®. Ние предлагаме много изгодни решения и плавно и бързо преминаване през всички процедури.

За създаването на Технически паспорт е нужно да се премине през Енергийно и Конструктивно обследване на сградата. Да се изготви 3Д лазерна скица и да се провери състоянието на всички инсталации по обекта. Чрез 151® можете лесно да намерите специалисти във всички тези области и с това да съкратите целия този тромав и бавен процес.

151® е професионална организация, която може да извърши абсолютно всички процедури, налагащи се според законите за създаване на Технически паспорт. Ще Ви предоставим професионален доклад след всички наши извършени процедури, с помощта на който, само можете да се сдобиете с Технически паспорт.

4.7/5 - (992 votes)