Технически паспорт на сгради Плевен

Насоките на държавната политика за обновяване на жилищните сгради произтичат от една от стратегическите цели на Националната жилищна стратегия: ,,Спиране процесите на влошаване на състоянието на съществуващия сграден жилищния фонд“. Целта на този проект е удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради и значително повишаване на експлоатационни качества за комфорт на обитателите. Осъществяването на проекта ще гарантиране за безопасността за използването на тези сгради, повишаване на енергийната ефективност на жилищата и тяхната пазарната стойност. Затова е нужно да се сдобиете с Технически паспорт на сградата до 2025г. Този срок е заложен от горепосоченият проект. В него ще се събере цялата документация на сградата, ще се проследят етапите й на амортизация и съответно ще се предприемат мерки за нейното укрепване. Свържете се със 151.bg за повече въпроси, информация и за съдействане за реализирането на технически паспорт за сградата, която обитавате.

Технически паспорт на сгради Плевен

Какво представляват обследванията, които са нужно за направата на Технически паспорт?

С помощта на обследванията се съставя информационна база данни за нормативните стойности на техническите характеристики на обекта, който се обследва. Тази база данни от събрани изследвания, позволява да се направи анализ на обекта и да се оформи оценка на съответствието му с нормативните действащи актове и стойности. Видовете нужни обследвания изискани за съставянето на паспорт, ако подобни данни липсват са:

  • Конструктивното обследване, което има за цел да установи действителното състояние на носещите конструкции на сградата и да предпише необходими поправки, които ще гарантират надеждната й експлоатация;
  • Енергийното обследване, чрез което се оценява и сертифицира сградата според енергийна ефективност и енергийните спестявания, които може да постигне;
  • Обследване на инсталациите на сградата в това число ВиК, Ел., ОиВ, Пожарна и аварийна безопасност, както и за част от Архитектурата;
  • 3Д лазерно скициране определя конфигурацията на сградите и проверява за провиснали плочи и греди.

Как и къде да проверите с каква строителна документация разполага вашата сграда?

Пълно досие на строителна документация на собствеността Ви би трябвало да има в районната Община на град Плевен, направление „Архитектура и градоустройство“. Там може да разгледате документите или да направите и вземете тяхно копие, ако пожелаете. Ако сградата е по-стара има вероятност по- трудно да намерите такава информация, защото архивите може да са закрити. В такива случаи е нужно да се направи като минимум допълнително архитектурно заснемане (измерване) на цялата сграда. Тези чертежи ще послужат основно, за да се изготви техническият паспорт и обследванията, които го съпътстват.

Чрез платформата 151.bg можете лесно и бързо да намерите точните специалисти, които разполагат с нужната апаратура, уреди и умения за изготвянето на Технически паспорт, за извършването на обследвания и за извършване на ремонтни и поправителни дейности, които да подобрят състоянието на имота според изискванията и нормативите.

4.8/5 - (947 votes)