Отстраняване на теч от фуги в София

Теч от фугите обикновено се наблюдава, когато се амортизира материалът, използван за фугиране. Фуги са налични в баните, мокрите помещения, кухните и тоалетните. Външни фуги пък има по фасади, подземни гаражи и покриви. Фугите всъщност са с предназначение за свързващо звено в сградите. Имат функцията да свързват различни елементи и части, които са движещи се. Фугите имат ролята да позволяват това движение, а също и слягане, както и опъване на тези съответни части. Такива са например покрития, конструкция и др. Фугите е необходимо да бъдат изчислени правилно. Трябва също да се обработят правилно. За обработка се използва подходящият изолационен материал, който трябва да е съобразен с топлинните разширения и със съответното напрежение. Фугите може да бъдат разделени на свързващи и на поемащи движенията на определени маси и равнини.

Изпълняваме пълната гама от водопроводни услуги в София на реални и достъпни цени, за повече информация може да видите нашата ценова листа.

Хидроизолация на фугите

Хидроизолацията на фугите е от изключително значение. Качеството ѝ зависи от използвания материал, а също и от правилното подбиране на материала. Особено важна е и подготовката на основата на фугата, която е необходима преди нанасянето на хидроизолацията. Това важи и за фуги в мокрите помещения и банята. Добре е фугиращата смес да проникне дълбоко. Така ще изпълни изцяло пространство на фугата и ще залепне към основата плътно. Ако се допусне грешката фугата да бъде нанесена повърхностно или да не е почистена основата, тогава ще има неприятни последици. Тогава в доста кратък срок фугата се отлепва. Също може да се деформира и да загуби част своите хидроизолационни свойства и качества или те да изчезнат напълно.

Оронена фуга

При оронена фуга също може да се получи теч от нея. Така се случва и ако фугата не е положена добре. Отлепената фуга води до същия проблем, както и използването на некачествен материал. Ако не се направи основно почистване при полагането на фугата, тя също вероятно ще създаде проблеми във времето.

Течът от фуги обикновено не се забелязва с просто око. Използват се специални микровълнови датчици, които проверяват влажността. Необходима е и термокамра за установяване на проблемните фуги и за диагностика на теча.

Ние от 151® разполагаме с всичко това. Предлагаме откриване на теч от фуги и отстраняването му.