откриване на скрити течове

Всеки теч е неприятен, стресиращ и притеснителен, но трябва да знаете, че в лицето на правилните специалисти и водопроводчици можете да откриете ефективно решение в борбата в тях.

Неизменна част от всеки дом са комуналните системи предоставящи електро енергия, достъп до чиста вода, както и отводняване на мръсната и използвана вода. Днес ще разгледаме по-подробно втората от тях – ВиК инсталацията и по-конкретно проблемите, които най-често я съпътстват и могат да нарушат всяка семейна идилия и спокойствието.

Централният източник на всеки отделен град, изпраща вода по изградена подземна система от тръби. Преминавайки през тях, водата достига до всяко отделно домакинство, като преминава през индивидуална ВиК инсталация. Проблемът е, че водата, която влиза в дома и захранва мивката, бойлера и тоалетната, се движи с огромно налягане. Това налягане често става предпоставка за скъсване на тръбите, утежняването и разместването им. Водопроводните тръби преминават зад стените и именно, когато се образува теч по тези тръби, говорим за скрит теч, защото визуализирането и достигането му са невъзможни.

Развитието на съвременното строителството, обаче е открило начин да локализира местоположението на този тип проблеми и своевременно с това да ги отстрани.

Откриване на скрити течове чрез термокамера

термокамера

Термокамерите са високотехнологични устройства, действащи на принципа на рентгените. В случая обаче, термокамерите засичат промените в температурата, в основата към която са насочени, и точно като рентген, създават реална картина на образите под повърхността.

Обследването с термокамери можете да срещнете още под наименование термографско обследване, термографска инспекция, термографска диагностика или видеодиагностика. Няма значение кое от названията ще изберете да използвате, важен е резултатът който ще получите след анализа, а именно – ще откриете точните координати на местоположението на теча, който иначе не може да се види с човешко око. Термокамерите анализират проблемите с 99% точност, благодарение на простия си, но гениален анализ в температурните различия.

На същият принцип, с помощта на термокамера, можете да откриете:

  • изтичане на студен/топъл въздух от машини;
  • наличие на термомостове в сгради;
  • дефекти в конструкциите на ВиК и ОиВ инсталациите;
  • локализиране на нагорещени участъци, с евентуален висок риск от възпламеняване;
  • загуби на топлина.

Все по-популярна става практиката да се извършва термографско обследване при закупуване на имот. Чрез откриване и доказване на скрити дефекти по конструкцията и инсталациите на желания имот, можете да получите по-ниска и по-обективна цена за него, както и да си спестите евентуални неприятности, защото ще получите реална оценка на състоянието на обекта.

Ползи от обследването с термокамера

Една от съществените ползи при обследването с термокамери е откриването на скрити течове и то без това да налага мащабно къртене или пробиване на основата.

Старата школа в строителството си е служила предимно с противоположното – щателно къртене на стената, до откриване на цялата дължина на тръбопровода и чувствително откриване на проблема (теча). Представяте си, колко по-тегава, шумна, бавна, скъпа и мръсна е била цялата процедура, преди термокамерите.

След анализа от термографската диагностика и определянето на точното местоположение на теча се извършва минимално къртене, което е целенасочено и конкретизирано. Всичко това спестява многоскрит теч време както на майсторите, така и на техните клиенти. Не се извършва безразборно къртене, а след това основно изграждане. Клиентите не са натоварени със скъпи сметки и дълги и бавни ремонти процедури.

Важно е да се спомене, че термографското обследване по никакъв начин не вреди на хора и животни намиращи се наблизо. Термографията засича промените в градусите и създава образ на топлите и студените зони, което по никакъв начин не създава предпоставка за вреди и замърсявания.

4.6/5 - (1124 votes)