Как да увеличите вашето удобство чрез различни схеми на осветление?

Съвсем често всеки електротехник е изправен пред задачата да ремонтира осветление в апартамент или пък да монтира ново осветително тяло. Тази задача е съвсем проста за един добър електротехник , но нещата наистина могат да станат по-сложни, ако клиентът иска да може да управлява осветителното тяло от няколко различни ключа, монтирани на различни места в помещението.

Схеми за управление на осветление

Реле превключвателят е прекият превключвател, който се използва за превключване на верига от електрически елементи. Той се използва за контролиране на електрическите елементи в система и дава възможност за бързо и лесно превключване между различните възможности. Той може да се използва за превключване на електрически елементи в рамките на една и съща верига, като използването му позволява да се превключи между различните елементи в една и съща система. Той може да се използва и за превключване на верига от елементи в различни системи.

Управлението на осветлението от няколко места може да бъде извършвано по много начини. Най-очевидният начин е да се използва система за дистанционно управление, която да позволява да се контролира осветителното тяло от всяко место, където има сигнал за дистанционно управление. Така ще можете да регулирате ключовете от няколко места отдалечено и едновременно. Друг начин за управление е да се използват т.нар. „маршрутизатори за осветление“. Тези устройства се отключват към определени точки и позволяват да се осъществява контрол на дадено място с помощта на бутони или други управляващи хардуери. Те могат да се програмират да управляват осветителните тела от две, три и повече места едновременно.

Контролът от два различни превключвателя често се среща монтирано на повечето входни врати, стълбища, портали или входове на дворове. Целта, разбира се е удобството – да можете да включите/изключите лампата, както когато сте навън, така и когато сте вътре в жилището. Проблем в монтажа може да се създаде, ако и за двата ключа бъдат инсталирани конвенционални превключватели. Тогава ще са зависими един от друг, тоест когато единият свети и другият ще свети също, и обратно. Ако искате обаче да са независими и да светят поотделно, то ще трябва да бъде инсталирана т.нар. верига с преминаващ превключвател.

схеми за управление на осветление

Инсталиране на верига с преминаващ превключвател (девиаторен ключ)

  1. Поставете веригата и превключвателите на подходящо място. За целта трябва да имате свободно пространство за инсталиране на веригата и превключвателите;
  2. Включете всички превключватели в една паралелна верига. За целта трябва да имате доволно количество кабели, за да бъдат свързани всички превключватели в една верига;
  3. Включете първия превключвател в електрическата мрежа. За целта трябва да включите превключвателя към електрическата мрежа чрез подходящ кабел;
  4. Включете втория превключвател в електрическата мрежа, като включите превключвателя към първия превключвател чрез подходящ кабел
  5. Въведете превключвателите в режим на работа, след като последвате инструкциите за включване на превключвателите;
  6. Проверете дали веригата и превключвателите работят правилно. За целта можете да използвате проверка на връзката, за да се уверите, че всичко работи правилно.

Какви начини за контрол на осветление съществуват?

За да управлявате осветлението в дома си, може да използвате схема за управление на осветление. Тази схема включва всички светлинни източници в дома, както и димери и други компоненти, които се използват за управление на интензитета на осветлението. Така се позволява да се настроят различни светлинни настройки за различни ситуации.

Основните компоненти на схемата за управление на осветлението са следните:

  • Светлинни източници: Те са основните елементи на системата за управление на осветлението. Те могат да бъдат външни светлинни източници, като светодиоди, лампи, люспи и други;
  • Димери: Те са компоненти, които се използват за контрол на интензитета на осветлението. Те могат да бъдат автоматични или ръчни, като дават възможност да се настроят различни светлинни настройки;
  • Релета: Те са компоненти, които се използват за контрол на светлинните източници. Те могат да бъдат автоматични или ръчни и могат да бъдат използвани за включване и изключване на светлинните източници;
  • Свързване: Това е най-важната част на системата за управление на осветлението. Това включва проводници, кабели и други компоненти, които се използват за свързване на всички компоненти на системата.
4.8/5 - (23 votes)