Термографска диагностика на електрическа инсталация

Термографията е неразрушителен метод за проверка, който може да се използва за засичане на слаби електрически връзки, небалансирано натоварване, влошена изолация и други потенциални проблеми в електрическите компоненти. Тези проблеми могат да доведат до прекомерен разход на електроенергия, увеличение на разходите за поддръжка или фатална повреда в инсталацията, която създава непредвидени прекъсвания на електричеството, щети по оборудването и други проблеми.

Как действа термографията?

Термографията, или още наричана инфрачервена термографска диагностика, е базирана на засичането на топлина, излъчвана от повърхността на обект под формата на инфрачервени лъчи. Устройствата за проверка се използват за откриване и превръщане на инфрачервеното излъчване в температурна стойност или температурен образ, които могат да бъдат използвани за преценка на термалното състояние на обекта по време на инспекцията. Инфрачервената камера е най-известният уред за засичане на температурни аномалии.

Как се използва термографска диагностика за инспекция на електрическо оборудване?

Електрическата инсталация генерира топлина поради електрическо съпротивление. Количеството произведена топлина се свързва с количеството ток, протичащо през системата в момента, съпротивлението на всеки компонент и връзките в системата. Когато състоянието на компонентите се влоши съпротивлението се увеличава, причинявайки повишаване на локалната топлина. По подобен начин слабата връзка има по-високо съпротивление от силната връзка, както и висок температурен показател. Термографската диагностика се използва за засичане на тези температурни разлики.

Какви са ползите от термографския анализ?

По статистика десет процента от пожарите, които възникват в производствени сгради, са свързани с повреди в инсталацията като например неизправности по електрическата изолация и другите компоненти. Чрез откриване на връзките с високо съпротивление и тяхното поправяне вероятността за късо съединение или пожар е сведена до минимум. Други предимства на засичането и ремонтирането на тези повреди са спестяването на средства за електроенергия и по-ниските разходи за ремонт.

Като цяло една термографска инспекция може да ни донесе само позитиви.

Тя по никакъв начин не може да навреди на жилището или работното ни място, тъй като диагностиката се прави от дистанция, без директен допир с повърхностите. Напротив, препоръчително е да се извърши такава процедура, защото тя би ни предпазила от сериозни и опасни бъдещи аварии и инциденти. Навременният ремонт е от ключова важност и това важи не само при електричеството, а и за всичко останало. Една бърза термографска проверка ни спестява изключително много разходи, трудности и проблеми. Днес тя е леснодостъпна и удобна, ако разбира се намерим правилния екип, който да ни я предложи. Така че отделете малко време и средства за тази важна инспекция на състоянието на ел. инсталацията в дома или производственото помещение и бъдете спокойни.