Термографска диагностика и анализ за скрити течове

Термографската диагностика и анализ се използват активно в днешни дни. Това е отличен съвременен метод, който допринася за това да се повиши енергийната ефективност на сградите и помещенията.

Термография представлява метод, който служи за измерване на топлинното излъчване. Той се ползва и за създаване на топлинни изображения на обектите, които се наблюдават. Инфрачервената термография ползва инфрачервения светлинен диапазон. По този начин извършва измерване на топлинното излъчване на телата.

В следствие от поглъщането на инфрачервеното излъчване в атмосферата, за изпълняването на практически цели се употребяват далеч по-тесни спектрални диапазони или познатите и с името инфрачервени прозорци. За извършването на термография най-съществено значение има спектърът между 7,5 и 14µm. Това всъщност представлява и работният диапазон на по-голямата част от микроболометричните и пирометричните прибори.

Изпълняваме професионална термография за скрити ВИК течове  в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград на реални и достъпни цени, за повече информация може да видите нашата ценова листа

Как помага термографскското обследване за подобряването на енергийната ефективност на сградата?

Огромната чувствителност на термографската камера дава възможност да се извърши изследване на всеки един отделен квадратен сантиметър на сградата. Топлинните загуби са неприятен и сериозен проблем. Ако има такива, това повишава енергийните разходи. Освен това неизбежно оставят и своите температурни следи. Всички термомостове, както и неуплътнените места и други строителни дефекти са в състояние да бъдат диагностицирани изключително ефективно.

При извършване на обследване на всички места, през които влагата прониква незабележимо, както и различни строителни дефекти, останали скрити, стават напълно видими. Извършването на термографско обследване дава възможност не само да се извърши локализиране на енергийните течове, но и качествен контрол на енергосъхраняващите мероприятия.

Към кого да се обърнете при нужда от такава услуга?

Ако се нуждаете от извършването на тази услуга, неминуемо ще се наложи да се обърнете към специалисти. Основните причини за това са две. Първо, работата е специфична и това изисква намесата на професионалисти. Другата причина е, че обследването може да бъде извършено единствено с помощта на специализирана апаратура, с каквато разполагат най-добрите фирми.

Ако искате добро обслужване, в чието качество да сте сигурни, изберете да се възползвате от услугите на 151®. Доверете ни се без колебание – със сигурност сме най-добрият избор, когато става дума за качество. Когато говорим за цена, предложенията ни отново са едни от най-добрите на пазара.