Ремонт на хладилници по домовете в София

Ако хладилникът ви се повреди, трябва веднага да вземете мерки, защото той е нещо изключително важно за ежедневния комфорт. Ако търсите добри хладилни техници, ще откриете такива на 151®.

Видове хладилници

Хладилниците биват няколко различни вида според принципа на работа. Те могат да са еднокамерни. Това са хладилници с вградена вътрешна камера, като към тях спадат амонячните хладилници, но и други видове.

Двукамерните хладилници са с отделна камера за замразяване на продукти и такава за съхранение на продукти

Съществуват и хладилници No Frost, като тяхна особеност е, че не натрупват скреж. Те охлаждат с помощта на принудително обдухване с помощта на вентилатор.

Фризерите пък са предназначени само за съхраняване само на дълбоко замразени продукти.

Забележите ли, че компресорът на хладилника не работи с традиционния шум или пък изобщо не включва, ако температурата в хладилника е по-висока, ако терморегулаторът не регулира температурата, тогава компресорът не спира да работи.

Повредите при хладилниците най-често биват електрически или механични.

Механичните повреди при хладилниците най-често са следните: блокирал компресор, пробит изпарител, нарушена херметичност на хладилна инсталация, корозирало подохлаждане и т.н.

Електрическите повреди могат да са следните: повреда в електрическата инсталация, дефектирало пусково реле компресор, дефектирал термостат,  изгоряла лампа, дефектирал вентилатор, дефектирал сензор, електронна платка, таймер и др.

Повишаване на температурата

Повишаването на температурата в хладилника е може би най-често срещаната повреда. Причините могат да бъдат многобройни.

Когато става дума за повреда на хладилника – сигурното е едно – не можете да оставите нещата така. Също така изобщо не е препоръчително да се опитвате да извършвате ремонта сами. Така рискувате не само да не оправите проблема, но и да го задълбочите и да го направите още по-сериозен.

Ако неизправността е дребна и, въпреки нея, хладилникът работи, това също не означава, че можете да я пренебрегнете. Потърсете веднага техник и отстранете проблема, докато още не е станал по-сериозен. Ако една дребна повреда остане незабелязана или не ѝ обърнете внимание и я подцените, може да се стигне дори до там, че хладилникът да спре да работи.

Доверете се на специалистите от нашия екип и ще останете доволни!