ВиК инсталацията е сложна система, която върви във Вашия имот, като тръбите остават невидими и минават под стени, замазки, плочки, като мистериозно за голяма част от клиентите ни водата се пренася насам-натам.

И най-малкия намек за неприятности може да Ви изпрати на компютъра, за да потърсите в интернет квалифициран водопроводчик за отстраняване на текущия проблем.

Повечето ВиК аварии възникват до или близо до точки като - мивки, вани, тоалетни и т.н. Понякога обаче самите тръби са в основата на Вашия проблем. 

Много е важно преди да се предприемат каквито и да било ВиК ремонти, да се локализира проблемната зона, която може да е в следствие от теч, запушване или някаква друга неизправност. Нашите специалисти - водопроводчици и техници имат възможност да локализират Вашия проблем и съответно да го отстранят в най-кратки срокове.