Приемане на рекламация

Преди да попълните контактна форма по-долу се уверете, че вашия сигнал за нередност отговаря на нашите гаранционни условия. Форми, които не съдържат необходимите реквизити няма да бъдат разглеждани!

Пожелаваме на нашите клиенти малко поводи за рекламации и максимално удовлетворение от използването на нашите професионални и качествени услуги.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на потребителите – Правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2

Форма за рекламация на извършена услуга от 151®
    1. [phonetext* telefon numberonly "+359"]