Пожелаваме на нашите клиенти малко поводи за рекламации и максимално удовлетворение от използването на нашите професионални и качествени услуги.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на потребителите - Правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2

Приемане на рекламация