Подмяна на ел табло в апартамент или къща в София

Остарелите ел табла изискват да бъдат подменени, защото в един момент започват да представляват проблем за доста от инсталациите. Когато се наложи и за вас да бъде извършена тази услуга, обърнете се към 151®.

Изпълняваме пълната гама от електрически услуги в София на реални и достъпни цени, за повече информация може да видите нашата ценова листа

Без значение къде се намира ел таблото и дали то е във вашия дом, офис или например заведение, от ключово значение е правилното оразмеряване на автоматичните предпазители! Обезателно трябва да се вземе предвид каква е консумацията за всеки един токов кръг и кабелите трябва да бъдат със съответното необходимо сечение. При наличие на изградена вече инсталация се поставят предпазители, които да отговарят на квадратурата на определения кабел. Ако бъде поставен по-голям предпазител и по-тънък кабел, това води до нагряване и може да породи сериозни рискове от възникване на пожар!

Дефектнотокова защита

Ползването на дефектнотокови защити вече е задължително според действащите нормативни документи в страната ни! Съответните консуматори е желателно да се защитят. Не бива една дефектнотокова защита да изпълнява ролята на главна и да служи за цялото табло. Това може да ви бъде предложено като най-евтиното решение, но трябва да знаете, че при евентуален проблем при нея или при някой от консуматорите, цялото ви жилище ще остане без ток.

Съществува основно изискване за монтаж на дефектнотокова защита във вашето табло. Кабелът, който стига от апартаментното таблото до консуматора, какъвто и да е той – печка, бойлер или нещо друго, да бъде с три жила. Няма нужда захранващият кабел от електромерното табло до апартаментното ви табло да е такъв!

Цена за смяна на ел табло

Цената за монтиране на ново или за подмяна на съществуващо вече ел табло е в пряка зависимост от редица компоненти. Важно е ще се вкопава ли в стената или пък ще се монтира външно. От значение е и колко токови кръга има. Броят на дефектнотоковите защити също е важен. Ценообразуващ е и видът апаратура, която ползвате.

Потърсете квалифицираните ни електротехници и се посъветвайте с тях, за да може да ви препоръчат оптимален вариант, който да осигури пълна безопасност при експлоатация на електрическата ви инсталация.