монтаж на стълбищен автоматСтълбищният автомат е предназначен за управление на стълбищното осветление в жилищни и административни сгради, чрез него се управляват както лампи с нажижаеми жички, така и енергоспестяващи лампи. Основната му функция е при натискането на стълбищния бутон за осветление да включи осветлението и в зададения интервал от време да го изключи.

Нашите електротехници са квалифицирани и имат необходимите умения при нужда от тази услуга, а за по-големи входове и сгради предлагаме подмяната на стълбищния автомат с датчици за движения от гледна точка на енергоефективността и намаляване на общите разходи във входа.

Цени за монтаж на стълбищен автомат 2018г.

Посочените цени са с включен ДДС.

За повече информация вижте пълния ни ценоразпис за Електро услуги в София.

Електромонтажи Мярка Цена (лв.)
42 Монтаж на стълбищен автомат бр. 30.00