Фирма за монтаж на аварийно и евакуационно осветление

Когато става дума за аварийно и евакуационно осветление, 151® са една от водещите фирми в областта.

Принципи в изграждането на аварийно и евакуационно осветление в промишлеността

Преди години беше масова практика подобни изисквания да се заобикалят. Напоследък обаче на аварийното и евакуационното осветление се обръща значително по-голямо внимание и стриктно се следи за спазването на правилата. Европейските изисквания в тази област са съвсем ясно дефинирани.

Изпълняваме пълната гама от електрически услуги в София на реални и достъпни цени, за повече информация може да видите нашата ценова листа

Съществува функциониращ механизъм. Ролите са строго дефинирани и механизмът работи отлично. Обществените нагласи също имат заслуги за това. Търсенето на услугите ни за обществени и за промишлени сгради на пазара на аварийно и евакуационно осветление се увеличиха значително напоследък.

Предназначението на аварийното и евакуационното осветление най-вече е да осигури безопасно напускане на сградата в случай на пожар, опасност от отравяне, земетресение и други бедствия.

Изграждането на системи за аварийно и евакуационно осветление е наистина много важна част от строителството и от поддръжката на всички обществени и индустриални сгради. Размерите, типът, характеристиките, захранването и местоположението на осветителите трябва да съответстват на стандартизационните изисквания.

Изборът на аварийно и евакуационно осветление най-често се прави на базата на особеностите на сградата и според желанията и желанията на клиента.

Аварийно осветление

Аварийното осветление има функцията да възстанови осветяването в сградата в случай на цялостно или на частично отпадане на основното захранване заради неизправности. Съществуват указания по отношение на продължителността и на силата на светене, на разстоянието и на взаимното разположение между отделните осветители. Оказани са и времената за работа в авариен режим, както и други важни характеристики. Ако се доверите на специалистите от нашия екип, няма никакво място за притеснение. Те са запознати с всички изисквания, освен това разполагат с нужните уреди и инструменти, така че със сигурност няма да срещнат затруднения при извършването на задачата, която сте им възложили.

Евакуационно осветление

Евакуационното осветление има за цел да осигури достатъчна осветеност на изходните маршрути, както и безопасността на хората, които напускат сградата, поради възможността от възникване на аварийни ситуации. Осветителите за евакуационно, както и за аварийно осветление, са особено важни, така че възложете задачите, свързани с тях, на професионалисти.