Фирма за монтаж на ел / апартаментни табла

Ако направите правилен избор и се доверите на специалистите от 151®, тогава монтажът на ел табла ще бъде извършен от електротехник, който със сигурност притежава нужната квалификация и право.

Какво е ел табло?

Електрическите табла представляват важни възли в електроинсталацията. Всяко едно ел табло е с някаква определена функция, както например и разпределителното ел табло. Ел таблата могат да бъдат монтирани външно, когато са предназначени за външен монтаж или пък да се вградят в стената. Тогава те са наричани ел табла за вграждане. Електрическите табла в днешни дни се изработват от специални пластмасови сплави. Те са с естетичен вид.  Обикновено се монтират до входната врата на помещението, до мястото, където влиза захранващият проводник от главното табло.

Изпълняваме пълната гама от електрически услуги в София на реални и достъпни цени, за повече информация може да видите нашата ценова листа

По устройство самото табло не е сложно. Разполага с централна шина за закрепване на автоматични предпазители. Нарича се DIN. Захваща се с винтчета към кутията на ел табло.

Монтаж на ел табло, свързване на ел табло

Монтажът на кутията на ел табло и свързването му са много отговорни дейности, като в никакъв случай не бива да се извършват от хора, които не са професионалисти.  При монтаж на кутия има три два основни етапа и те са нивелиране и монтаж на кутията, а след това – нареждане на шините към кутията. Електрическите табла се монтират с помощта на дюбели, а шините се прикрепват към кутията с винтове.

При извършването на монтаж на кутията на ел таблото трябва да бъдете особено внимателни с електрическите кабели.  Те трябва обезателно да бъдат вместени в кутията преди да се извърши монтажът. Кабелите е редно да се движат свободно и да не бъдат притиснати.

Бъдете внимателни да не пробиете кабел при създаване на отворите за дюбелите.  Важно е кабелите да не се преплитат и усукват, тъй като това може да попречи на прозвъняването на ел инсталация, а също така заема и много повече място, отколкото всъщност е необходимо. Усукани и преплетени кабели са опасни, а освен това не изглеждат професионално, нито пък естетично. Те трябва да бъдат подредени и поради други технически причини. Доверете се на нашите специалисти, за да бъде изпълнено всичко така, както трябва.