монтаж на апартаментни ел табла в софияАпартаментното ел табло е оправната точка на всяка вътрешна ел инсталация, като то е предназначено за: разпределяне, управление, измерване на електрическата енергия и защитата на инсталацията и свързваните към нея уреди и съоръжения. Желателно е монтажът на таблото да се извърши на място с лесен достъп при възникването на аварийна ситуация.

Предлагаме Ви бърз и качествен монтаж от квалифицирани електротехници, които в процеса на монтаж ще извършат заземяване и зануляване на таблото, а големите консуматори на ток като електрически бойлери и готварски печки ще бъдат отделени на друг токов кръг с отделен предпазител.

Цени за монтаж на апартаментни ел табла 2020г.

Посочените цени са с включен ДДС и не включват материали.

Гаранция за монтажни дейности: 12 месеца. 

Забележка: Цени могат да се договарят индивидуално.

За повече информация вижте пълния ни ценоразпис за Електро услуги в София или се свържете с нас.

Монтаж на апартаментни табла Мярка Цена (лв.)
1 Демонтаж съществуващо, монтаж и свързване на ново апартаментно табло с 4 позиции /предпазители, бушони/ бр. 108,00
2 Демонтаж съществуващо, монтаж и свързване на ново апартаментно табло с 5 позиции /предпазители, бушони/ бр. 128,00
3 Демонтаж съществуващо, монтаж и свързване на ново апартаментно табло с 6 позиции /предпазители, бушони/ бр. 148,00
4 Демонтаж съществуващо, монтаж и свързване на ново апартаментно табло с 8 позиции /предпазители, бушони/ - 168,00
5 Консултации на адрес от квалифициран електротехник преди монтажни дейности - препоръчително бр. 30,00
6 Други услуги неописани в този ценоразпис - по договаряне