Изграждане на ел. инсталация на къща в София

Къщата изисква сериозна и отговорна поддръжка, за да може да бъде онова уютно място, което да обичате и да осигурява спокойствие на семейството ви. Всичко е важно, няма нещо, което да може да пренебрегнете. Особено внимание обаче изисква изграждането на ел. инсталация на къща.

Изпълняваме пълната гама от електрически услуги в София на реални и достъпни цени, за повече информация може да видите нашата ценова листа

Ако ви се наложи да се изгражда ел. инсталация на къщата ви, подходете много сериозно към този ангажимент. Най-важното е да не си и помисляте, че тази дейност може да бъде извършена аматьорски. Не допускайте това в никакъв случай! Освен необмислено, подобно нещо може и да ви донесе проблеми. Може скоро да възникнат повреди или пък да установите, че ел. инсталацията не работи така, както сте очаквали от нея. Но това е далеч по-малкото зло! Би могло да бъде и още по-сериозно и опасно, защото неизправност в ел. инсталацията може да предизвика сериозни неприятности и аварии, като в най-лошия случай може дори да застраши здравето и живота на вас и на семейството ви.

Ел. инсталацията е основният предмет на изграждане, ремонт и подмяна в дома ви.

Основни елементи на ел. инсталацията

Особено важно е предварително да се знаят отделните консуматори, които ще се използват. Това е с цел да се оразмери електрическата инсталация. В зависимост от консуматорите тя може да се подели на т.нар. токови кръгове. Всеки един отделен кръг обхваща един предпазител в таблото, а също и отделен кабел, които водят до неговите консуматори.

Те могат да са контакти, конкретни електроуреди или пък осветление. Другият кръг пък от своя страна ще обхване следващия предпазител, който е негов отделен кабел. Възможно е да бъдат и няколко кабела и консуматорите му, които той има функцията да захранва. Кръговете не се свързват никъде и кабелите им вървят успоредно, когато минават през едно място.

Как да сте сигурни, че крайният резултат ще е добър?

Има един-единствен начин да сте сигурни, че крайният резултат от изграждането на ел. инсталация ще е добър. Той е да изберете и да се възползвате от услугите на 151®, от които със сигурност ще останете доволни.