Изграждане на ел инсталация в София

Електрическата инсталация е основният предмет на подмяна, изграждане и ремонт във вашия дом. Всички тези дейности са изключително отговорни. Може би най-важно е изграждането – ако ел инсталацията бъде правилно изградена, тя дълго време няма да има нужда от ремонт и подмяна.

Когато се нуждаете от изграждане на ел инсталация, обърнете се към екипа от професионалисти, които работят за 151®.

Изпълняваме пълната гама от електрически услуги в София на реални и достъпни цени, за повече информация може да видите нашата ценова листа

Ел инсталацията в дома съдържа в себе си проводници, различни съоръжения за разпределение и за управление на електроенергията и довежда до консуматорите електричеството. Домовете в общия случай са захранени с еднофазен ток. Това означава, че инсталацията се изгражда от двужилни кабели. Те носят фазата и нулата. Често всъщност се използват и трижилни кабели, като третото жило служи за землението.

Много важно е при изграждането на нова инсталация да сте наясно какво точно искате. Предварително трябва да си представите дома ви с обзавеждането му и всички аксесоари. Така ще можете да определите къде ще са всички консуматори на електричество като осветителни тела, електроуреди и всички допълнителни захранвани уреди. В съгласие с тази информация ел инсталaцията ще се оразмери и ще бъде изградена съобразно индивидуалните нужди.

Основни елементи на електрическа инсталация

Наистина е от съществено значение предварително да се знаят всичките консуматори, за да бъде добре оразмерена електрическата инсталация. В зависимост от консуматорите тя може да бъде разделена на т.нар. токови кръгове. Всеки един от кръговете обхваща един предпазител в таблото и даден кабел, които водят до неговите консуматори. Това може да бъдат контакти, електроуреди, осветителни тела и т.н. Другият кръг обхваща следващия предпазител, отделен негов кабел, а може и понякога да са няколко кабела и консуматорите му, захранвани от него. Кръговете никъде не се свързват и кабелите им вървят успоредно при минаването през едно място.

Електрическо табло

Така се нарича мястото, където се събират предпазителите за всичките токови кръгове, дефектнотоковата защита и главният прекъсвач. В близкото минало електромерът също се намираше в електрическото табло, но електромерите вече масово са изведени на улиците.

Ако се нуждаете от услугата изграждане на ел инсталация, обърнете се за помощ към нашите специалисти.