Цени на Електро услуги в София 2020г.

Минимална стойност на ремонт за територията на адрес – 40.00 лв.

Цените са в Български лева и са с включен ДДС.

Цените може подлежат на промяна след предварителен оглед, като определящ фактор за точното ценообразуване е сложноста, сроковете и обема на работа.

За повече информация се свържете с нашите оператори на 087 535 7100.

Други Цена (лв.)
57 Демонтаж. по договаряне
58 Минимална сума за къртене. 60,00
59 Минимална стойност за електро ремонти или монтажи в гр. София. 40,00
60 Работа с нестандартни материали или дейности, които не са описани в ценовата листа. по договаряне
61 Консултации от специалист на място (адрес) за офериране или без ангажиране за ремонт. 30,00
Изграждане на електро инсталации Мярка Цена (лв.)
1 Изграждане на силнотокова инсталация до 3м. точка 18,00 - 20,00
2 Изграждане на силова електрическа инсталация за участъци над 3 метра /+ точките/. л.м. 7,00 - 9,00
3 Изграждане на слаботокова инсталация до 3м. точка 12,00 - 17,00
4 Изграждане на слаботокова инсталация за участъци над 3 метра /+точките/. л.м. 6,00 - 7,50
5 Полагане и укрепване на гофрирана тръба. л.м. 4,00 - 4,50
6 Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм. л.м. 4,50 - 6,50
7 Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм. л.м. 5,50 - 6,50
8 Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм. бр. 3,20 - 4,20
9 Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм. бр. 3,50 - 4,50
10 Прозвъняване и свързване на проводници. бр. 4,00 - 5,50
Къртене и пробиване за изграждане и отстраняване на ремонти Мярка Цена (лв.)
11 Къртене на улей за електроинсталация в тухла. л.м. 9,00 - 11,00
12 Къртене на улей за електроинсталация в бетон. л.м. 11,00 - 13,00
13 Пробиване на отвор за контакт в тухла - ф80. бр. от 45,00
14 Пробиване на отвор за контакт в бетон - ф80. бр. 50,00
15 Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. бр. 170,00 - 270,00
16 Рязане на отвор за електрически насрещник. бр. 60,00 - 85,00
17 Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник. бр. от 60,00
Електро монтажи Мярка Цена (лв.)
  Ключове, контакти, розетки
18 Преместване на ключ или контакт - скрит монтаж до 1м. /+пробиване на отвор/. бр. 10,00 - 50,00
19 Ключове и контакти за скрит монтаж. бр. 5,00 - 15,00
20 Ключове и контакти за открит монтаж. бр. 7,00 - 15,00
21 Трифазен контакт. бр. 35,00 - 55,00
22 Бойлерно табло. бр. 35,00 - 55,00
23 Вентилатор за баня. бр. 35,00 - 50,00
24 Розетки - интернет, телефон. бр. 5,00 - 15,00
  Осветление
25 Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. бр. 35,00 - 75,00
26 Осветително тяло тип аплик. бр. 30,00 - 60,00
27 Осветително тяло тип плафонера. бр. 30,00 - 50,00
28 Осветително тяло тип луна. бр. 15,00 - 30,00 
29 Осветително тяло тип луна - голяма. бр. 20,00 - 40,00
30 Адаптор 220/12V за луни. бр. 25,00 - 35,00
31 Евакуационно осветление. бр. 35,00 - 55,00
32 Осветително тяло 2x18w в растерен таван. бр. 40,00 - 50,00
33 Осветително тяло 4x18w в растерен таван. бр. 50.00 - 60,00
34 Осветително тяло 2x18w открит монтаж. бр. 40.00 - 60,00
35 Осветително тяло 4x18w открит монтаж. бр. 45,00 - 55,00
36 Влагозащитена плафонера. бр. 40,00 - 50,00
37 Прожектор 100W при H до 2,50м. бр. 50,00 - 60,00
38 Прожектор 500W при H до 2,50м. бр. 55,00 - 80,00
39 Фасунга. бр. 10,00 - 20,00
40 Стълбищен автомат. бр. 45,00 - 70,00
41 Датчик за движение. бр. 50,00 - 60,00
  Апартаментни табла (на предпазител)
42 Апартаментно ел табло от 4 позиции. (сглобяване и свързване на предпазители) бр. 27,00
43 Апартаментно ел табло до 8 позиции. (сглобяване и свързване на предпазители) бр. 25,00
44 Апартаментно ел табло над 8 позиции. (сглобяване и свързване на предпазители) бр. 22,00
  Камери, контрол на достъп, домофони, пожароизвестяване
47 Видеокамера - открито. бр. 75,00 - 150,00
48 Видеокамера - закрити помещения. бр. 55,00 - 110,00
49 Клавиатура за контрол на достъп. бр. след консултация
50 Електрически насрещник /+отвор за ел. насрещник - при необходимост/. бр. след консултация
51 Акустичен датчик. бр. 35,00
52 Противопожарен датчик. бр. след консултация
53 Основа за противопожарен датчик. бр. 35,00
54 Изнесен светлосигнализатор. бр. 35,00
55 Пожароизвестителна централа. бр. след консултация
56 Домофон или видео-домофон бр. след консултация