Минимална стойност на ремонт за територията на гр. София - 40.00 лв.

Цените са в Български лева и са с включен ДДС.

Цените може подлежат на промяна след предварителен оглед, като определящ фактор за точното ценообразуване е сложноста, сроковете и обема на работа.

За повече информация се свържете с нашите оператори на 087 715 1513.

Изграждане на електро инсталации Мярка Цена (лв.)
1 Изграждане на силнотокова инсталация до 3м. точка 15,00 - 18,00
2 Изграждане на силова електрическа инсталация за участъци над 3 метра /+ точките/. л.м. 6,00 - 8,00
3 Изграждане на слаботокова инсталация до 3м. точка 10,00 - 15,00
4 Изграждане на слаботокова инсталация за участъци над 3 метра /+точките/. л.м. 5,00 - 6,50
5 Полагане и укрепване на гофрирана тръба. л.м. 3,00 - 3,50
6 Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм. л.м. 3,50 - 5,50
7 Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм. л.м. 4,50 - 5,50
8 Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм. бр. 2,20 - 3,20
9 Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм. бр. 2,50 - 3,50
10 Прозвъняване и свързване на проводници. бр. 3,00 - 4,50
Къртене и пробиване за изграждане и отстраняване на ремонти Мярка Цена (лв.)
11 Къртене на улей за електроинсталация в тухла. л.м. 8,00 - 10,00
12 Къртене на улей за електроинсталация в бетон. л.м. 10,00 - 12,00
13 Пробиване на отвор за контакт в тухла - ф80. бр. 40,00 - 60,00
14 Пробиване на отвор за контакт в бетон - ф80. бр. 50,00 - 80,00
15 Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. бр. 150,00 - 250,00
16 Рязане на отвор за електрически насрещник. бр. 50,00 - 75,00
17 Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник. бр. 30,00 - 45,00
Електро монтажи Мярка Цена (лв.)
  Ключове, контакти, розетки
18 Преместване на ключ или контакт - скрит монтаж до 1м. /+пробиване на отвор/. бр. 10,00 - 50,00
19 Ключове и контакти за скрит монтаж. бр. 5,00 - 15,00
20 Ключове и контакти за открит монтаж. бр. 7,00 - 15,00
21 Трифазен контакт. бр. 35,00 - 55,00
22 Бойлерно табло. бр. 35,00 - 55,00
23 Вентилатор за баня. бр. 35,00 - 50,00
24 Розетки - интернет, телефон. бр. 5,00 - 15,00
  Осветление
25 Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. бр. 35,00 - 75,00
26 Осветително тяло тип аплик. бр. 25,00 - 55,00
27 Осветително тяло тип плафонера. бр. 25,00 - 45,00
28 Осветително тяло тип луна. бр. 12,00 - 25,00 
29 Осветително тяло тип луна - голяма. бр. 15,00 - 30,00
30 Адаптор 220/12V за луни. бр. 20,00 - 30,00
31 Евакуационно осветление. бр. 30,00 - 50,00
32 Осветително тяло 2x18w в растерен таван. бр. 35,00 - 45,00
33 Осветително тяло 4x18w в растерен таван. бр. 45.00 - 55,00
34 Осветително тяло 2x18w открит монтаж. бр. 35.00 - 55,00
35 Осветително тяло 4x18w открит монтаж. бр. 40,00 - 50,00
36 Влагозащитена плафонера. бр. 35,00 - 45,00
37 Прожектор 100W при H до 2,50м. бр. 45,00 - 55,00
38 Прожектор 500W при H до 2,50м. бр. 50,00 - 75,00
39 Фасунга. бр. 5,00 - 15,00
40 Стълбищен автомат. бр. 35,00 - 55,00
41 Датчик за движение. бр. 25,00 - 35,00
  Апартаментни табла
42 Апартаментно табло до 8 позиции. бр. 40,00
43 Апартаментно табло до 18 позиции. бр. 55,00
44 Апартаментно табло до 36 позиции. бр. 60,00
45 Апартаментно табло - сглобяване и свързване на предпазители и деф. токови защити към инсталация до 8 позиции. бр. 17,00
46 Апартаментно табло - сглобяване и свързване на предпазители и деф. токови защити към инсталация над 8 позиции. бр. 12,00
  Камери, контрол на достъп, домофони, пожароизвестяване
47 Видеокамера - открито. бр. 55,00 - 130,00
48 Видеокамера - закрити помещения. бр. 45,00 - 100,00
49 Клавиатура за контрол на достъп. бр. 25,00 - 35,00
50 Електрически насрещник /+отвор за ел. насрещник - при необходимост/. бр. 35,00
51 Акустичен датчик. бр. 35,00
52 Противопожарен датчик. бр. 35,00
53 Основа за противопожарен датчик. бр. 35,00
54 Изнесен светлосигнализатор. бр. 35,00
55 Пожароизвестителна централа. бр. 140,00 - 220,00
56 Домофон или видео-домофон бр. 25,00 - 135,00
Други Цена (лв.)
57 Демонтаж. по договаряне
58 Минимална сума за къртене. 60,00
59 Минимална стойност за електро ремонти или монтажи в гр. София. 40,00
60 Работа с нестандартни материали или дейности, които не са описани в ценовата листа. по договаряне
61 Огледи или консултации на адрес. 30,00