151® гарантира за качеството на своите услуги, както следва

  • Цялостно изграждане или подмяна на инсталации / Електро и ВиК /: 24 месеца.
  • Ремонтни дейности: 1 – 3 месец.
  • Монтажни дейности: 3 – 6 месеца.
  • Ремонт на електроуреди: 1 – 3 месеца.
  • Отпушване на запушени тръби, канали, тоалетни: 2 дни.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация в рамките на гаранционния срок, поради некачествени материали (когато материалите са предоставени от фирмата) или неправилен ремонт / монтаж. Всички такива дефекти или пропуски се отстраняват безплатно.

При проблеми с обслужването и експлоатацията на извършените от нас ремонти или монтажи, молим да се обръщате към дежурните оператори.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в случаите, когато:

  • Не са спазени указанията за експлоатация и поддръжка при приемане на извършената работа.
  • При опит за ремонт от неупълномощени от фирмата лица.
  • Повредата е вследствие на небрежно отношение или умишлено причинена от потребителя / ползвателя.