Изграждане на водно подово отопление

Безспорно най-доброто и оптимално решение за икономия на енергия и домашен уют е водното подово отопление. На практика изграждането му ще ви доближи до идеалния температурен профил в помещението. Топло ви е навсякъде, а не виждате от къде идва!

Системите с подово отопление имат по-голяма ефективност и коефициент на полезно действие /КПД/ спрямо тези с централно конвенционално отопление. Това е така, защото са постигнати еднакви резултати, но системите с водно подово отопление могат да работят на доста по-ниски температури и се увеличава акумулирането на топлина, което от своя страна води до по-ниски разходи. За постигането на оптимални резултати – идеален комфорт, комбиниран с икономиите на суровини и парични средства, се произвеждат инсталации за подово отопление с точно определено разстояние между тръбите през 5 см. Точно това разстояние позволява на тези системи да функционират на принципа на ниско температурно отопление.

Самото оразмеряване и проектиране за работа като отопление при ниски температури позволява да се използват слънчеви колектори от типа вакуумно-тръбни като топлинен технологичен източник. Работната характеристика на вакуумно-тръбните колектори дава възможност да се постигне желаната температура в акумулатора, особено през зимния сезон. Това от своя страна подпомага главния топлоизточник на водно подово отопление. То е възможно да се използва с много видове котели, сондаж, термопомпа и други, когато бъде приложена нужната арматура за регулиране.

Проектирането представлява една от най-важните части при изпълнение на водно подово отопление. При правилно проектиране на инсталацията ще получите мечтания комфорт там, където ви е нужен.

Специалистите от 151 разполагаме със специализиран софтуер, който служи за тази цел. С тях нашите високо квалифицирани експерти имат целта да изчисляват нужните кръгове за подовото отопление, а също и размерите му. Считат се дебитите през всеки кръг, както и хидравличните съпротивления и необходимите помпи, а също и допълнителна арматура и смесители.

Екипът на 151®

Екипът на 151® е квалифициран и винаги получавате един правилно работещ, завършен краен продукт, като всичко ще е извършено качествено.

Инсталации на водно подово отопление

Специалистите на бранда са готови с необходимото качество да изпълнят всяка една ваша нужда от водно подово отопление.

Ползват се само висококачествени продукти, инструменти и материали при монтаж на подовото отопление. По този начин можем да гарантираме постигането на очакваните резултати при изпълнението.