Предлагаме монтаж на домофони с красив и модерен дизайн, чрез които имате възможност да контролирате или да ограничите достъпа на външни лица до Вашия: вход, апартамент, къща, офис или производство. Изпълняваме ремонт на домофонни системи за всички познати марки на Българския пазар.

С помощта на двупосочна аудио връзка от позвъняващия до съответния абонат, Вие контролирате достъпа на външни лица във Вашия вход.

Чрез ел насрещник, който монтираме на входната врата, и с натискане на бутона за отваряне от домофона, Вие задействате отварянето на входната врата.

Също така изпълняваме и ремонт на съществуващи домофонни системи.

Крайната цена се определя след посещение от наш представител, за да улесним нашите клиенти предлагаме безплатен оглед в рамките на гр. София при ангажиране. За записване на час за посещение използвайте контактната форма в горната част на страницата.