монтаж на апартаментни ел табла в софияАпартаментното ел табло е оправната точка на всяка вътрешна ел инсталация, като то е предназначено за: разпределяне, управление, измерване на електрическата енергия и защитата на инсталацията и свързваните към нея уреди и съоръжения. Желателно е монтажът на таблото да се извърши на място с лесен достъп при възникването на аварийна ситуация.

Предлагаме Ви бърз и качествен монтаж от квалифицирани електротехници, които в процеса на монтаж ще извършат заземяване и зануляване на таблото, а големите консуматори на ток като електрически бойлери и готварски печки ще бъдат отделени на друг токов кръг с отделен предпазител.

Цени за монтаж на апартаментни ел табла 2018г.

Посочените цени са с включен ДДС.

Забележка: Цени могат да се договарят индивидуално.

За повече информация вижте пълния ни ценоразпис за Електро услуги в София или се свържете с нас за безплатен оглед!

Монтаж на апартаментни табла Мярка Цена (лв.)
42 Монтаж на апартаментно табло до 8 позиции /кутия/ бр. 30.00
43 Монтаж на апартаментно табло до 18 позиции. /кутия/ бр. 35.00
44 Апартаментно табло до 36 позиции. /кутия/ бр. 40.00
45 Сглобяване и свързване на предпазители и деф. токови защити към инсталация до 8 позиции. /бр. предпазител/ бр. 12.00
46 Сглобяване и свързване на предпазители и деф. токови защити към инсталация над 8 позиции. /бр. предпазител/ бр. 9.00